Rubrika Retro knihovna

Rodokmen vozů ŠKODA Popular

Kategorie: Retro knihovnaZajímavosti

Zdroj: Škoda – auta známá i neznámá, autor: Nachtmann Lukáš, Cedrych Mario René

Více

ŠKODA Rapid

Kategorie: Retro knihovna

Rapid znamená v latině rychlý, a proto využil výrobce automobilů ŠKODA u druhé typové řady osobních vozů vyráběných ve třicátých letech pro větší variantu Popularu právě tento název. Vůz byl větší a měl i silnější motor. Byl sice o něco dražší, ale tuto skutečnost vyvažoval vyšší výkon, větší rychlost a prostornější karoserie.

Vůz byl spolehlivý a proto byl i vynikajícím sportovním vozem. Mnoho sportovců s vozy této typové řady obsadilo přední místa v různých soutěžích i závodech. Nezapomenutelné jsou například dálkové jízdy manželů Škulinových z Dakaru přes africký kontinent na Madagaskar, kterým projeli od jihu k severu a vrátili se zpět přes Afriku ke Středozemnímu moři...

Více

Všeobecné povinnosti řidiče vojenského motorového vozidla

Kategorie: Retro knihovna

Odborné znalosti

Aby řidič mohl úspěšně konat svou odpovědnou službu, musí si osvojit vedle jistoty a zručnosti v řízení a obsluze vozidla za jízdy, důkladnou znalostí kontrukce svěřeného mu motorového vozidla, základy činnosti jeho jednotlivých ústrojí a podmínky pro jejich správnou funkci, odborné názvy jeho hlavních částí a zásady správného udržování motorového vozidla, t. j. čištění, mazání, seřízení a drobných oprav, jakož i prohlížení a přípravy vozidla k jízdě.

Více

Sedlák šlechticem

Kategorie: Retro knihovna

Ač jeho předci obdělávali grunt ve středních Čechách a patřili k hrdým reprezentantům soli Země – selského stavu, Břetislavu Janu Procházkovi silně imponovali aristokraté. I proto patřily do jeho bohaté knihovny heraldické příručky a historická literatura, např. ,,Heraldika“ Karla Schwarzenberga nebo „Erbovní knížky“, které měl předplaceny od 30. let. Dokázal však dovedně najít rovnováhu mezi obdivem k rytířským ctnostem a přesvědčeným republikánstvím, upevněným kontaktem s programově demokratickými, tedy anti-aristokratickými Spojenými Státy americkými. Dávno před odchodem do ciziny navázal Procházka přátelské kontakty mj...

Více

Na jedničku dobyl Sněžku – část II.

Kategorie: Retro knihovna

Tato taktika se osvědčila v první polovině stoupání, trojice se dobře sehrála a nízká hmotnost lidové škodovky jako výhoda převážila nad nevelkým výkonem motoru. V poslední etapě s mnohem prudším stoupáním se hodila absence diferenciálu, umožňující jízdu po třech kolech. Autíčko totiž několikrát uvízlo za podvozek na kamení a zadní kola se volně protáčela ve vzduchu. Za pomoci prken a kamení se podařilo alespoň pro jedno z nich zajistit trakci dostačující spolu s popostrčením lidskou silou pro překonání kritického místa. Procházka poznamenal:,,Nabyt jsem největšího respektu k materiálu Popularu. Odpichoval jsem se na příklad na plné obrátky, maje jen jedno kolo v záběru; nemohu dodnes dobře pochopiti, že jsem při těchto experimentech poloosy neukroutil...

Více

Osudové sepětí se Škodovkou

Kategorie: Retro knihovna

Proč spojil Břetislav Jan Procházka svoji kariéru cestovatele právě s mladoboleslavskou automobilkou? Zdá se,že mu imponovala nejen tradicí sahající do konce 19. století a lemovanou slavnými bicykly, motocykly a automobily Laurin & Klement‘ Procházka měl před očima vzkříšení kdysi slavné, ale po první válce skomírající značky v roce 1925′kdy se stala součástí plzeňského koncernu Škoda. Pokud jde o světovost, mohla Škodovce konkurovat pouze Praga, automobilní divize neméně významného koncernu Českomoravská Kolben-Daněk. Pragovka se sice na rozdíl od mladoboleslavské rivalky angažovala i v zahraničních výrobních závodech (v polské Poznani a maďarské Rábě), ale světová hospodářská krize spolu s rigidní strukturou řízení a konzervativním technických vedením jako by zmrazila pragovácký rozmach...

Více

Na jedničku dobyl Sněžku – část I.

Kategorie: Retro knihovna

Úspěch výstupu na Černou boudu a přetrvávající hezké (hlavně suché) letní počasí pobídly Procházku jen v několikadenním odstupu ke zdolání nejvyšší hory Čech Sněžky s vrcholem ležícím 1602 metry nad hladinou Severního moře. Je důležité připomenout, že v té době po hřebeni Krkonoš nevedla ,,cesta Česko-polského přátelství“ jako dnes, spíše pomyslná „česko-německé nedůvěry až nepřátelství“. Do realizace výsledků konference z Postupimi zbývalo skoro přesně deset let, Československo se proto nejen o Sněžku ještě dělilo s německým Východním Pruskem. Výstup zahájil Procházka se dvěma kamarády v pátek 23. srpna 1935 v Peci, odkud „po bídných cestách”zamířili přes Bauteplan, Richtrovku (1206 m),Výrovku (1365 m), Kamenitou pláň (1309 m) a Luční boudu na Obří boudu (1395 m)...

Více

Vstupte do světa poznávacích značek

Kategorie: Retro knihovnaZajímavosti

historie-spz

Historie a vývoj poznávacích značek automobilů na území Čech, Moravy a Slezska od počátku minulého století do současnosti.

Přejít na článek >>

 

Více

Super Sport alias Ferat

Kategorie: Retro knihovna

ŠKODA Zapomenuté vozy

Snad každý, kdo má rád rychlé automobily, snil někdy o tom, že si postaví Sportovní vůz podle vlastních představ. Důkazem toho že podobným úvahám podléhali i profesionální nadšenci, jsou dvě sportovní kupé na podvozcích Škoda dokončena v letech 1970 a 1971. Nadčasově elegantní vůz s motorem v Zádi a označením ÚVMV 1100 GT navrhli a Zhotovili pracovníci pražského Ústavu pro výzkum motorových vozidel (ÚVMV), osobitě řešený automobil Škoda Super Sport S motorem před zadní nápravou a nezvyklým odklápěcím krytem kabiny je dílem konstruktérů a vývojářů z AZNP především Ze Závodu v Kvasinách.

Více

Kupé ÚVMV 1100 GT

Kategorie: Retro knihovna

ŠKODA Zapomenuté vozy

Snad každý, kdo má rád rychlé automobily, snil někdy o tom, že si postaví sportovní vůz podle vlastních představ. Důkazem toho že podobným úvahám podléhali i profesionální nadšenci, jsou dvě sportovní kupé na podvozcích Škoda dokončena v letech 1970 a 1971. Nadčasově elegantní vůz s motorem v Zádi a označením ÚVMV 1100 GT navrhli a Zhotovili pracovníci pražského Ústavu pro výzkum motorových vozidel (ÚVMV), osobitě řešený automobil Škoda Super Sport S motorem před zadní nápravou a nezvyklým odklápěcím krytem kabiny je dílem konstruktérů a vývojářů z AZNP především Ze Závodu v Kvasinách.

Více