Na jedničku dobyl Sněžku – část II.

Kategorie: Retro knihovna

Tato taktika se osvědčila v první polovině stoupání, trojice se dobře sehrála a nízká hmotnost lidové škodovky jako výhoda převážila nad nevelkým výkonem motoru. V poslední etapě s mnohem prudším stoupáním se hodila absence diferenciálu, umožňující jízdu po třech kolech. Autíčko totiž několikrát uvízlo za podvozek na kamení a zadní kola se volně protáčela ve vzduchu. Za pomoci prken a kamení se podařilo alespoň pro jedno z nich zajistit trakci dostačující spolu s popostrčením lidskou silou pro překonání kritického místa. Procházka poznamenal:,,Nabyt jsem největšího respektu k materiálu Popularu. Odpichoval jsem se na příklad na plné obrátky, maje jen jedno kolo v záběru; nemohu dodnes dobře pochopiti, že jsem při těchto experimentech poloosy neukroutil. V některých úsecích nepomáhaly ani brzdy, ani brzdění motorem, neboť vůz svojí vahou se vezl po drobné kamenité drti a bylo nutno podkládati jej balvany!

Dobré dílo se podařilo, roadster s vyjícím motorem se vyhoupl na „plateau“ u bud navrcholu Sněžky. Procházka vzpomínal:,,Byli jsme uvítáni skvěle. Nejvíce mě potěšil upřímný údiv německého důstojníka, který se slovy „Donnerweter, das ist ja aber eine Leistung fur so einen kleinen Wagen“ mně první ze všech diváků podával ruku. Voda v chladiči nevřela, ač celá cesta probíhala na první rychlostní stupeň a při trvalém vytáčení motoru.,,V referátu Motor Revue se dočteme: ,,Dle písemného potvrzení majitele bud, pana J. Pohla, je Škoda-Popular, první automobil vůbec, který touto neobyčejně obtížnou a strmou cestou vyjel až na vrchol Sněžky (l603 m).“ Ve starší Motor Revue z30.srpna 1932 sice nacházíme zmínku, že na vrchol Sněžky vyjel konstruktér Josef Bašek s litrovou aerovkou zvanou „Silniční Štika na superbalonech”, ale zřejmě se mu podařilo projet německou kontrolou a použil k výstupu méně náročnou Jubilejní cestu.“
Na cestu dolů se posádka vydala až po sedmé večerní, začínalo se šeřit, ale hnal je slib manželkám vrátit se do půlnoci do Prahy. Auto poskakovalo, slabé šestivoltové světlomety proto nebyly ke zkoumání povrchu cesty moc platné a na jejich místo nastoupil spíše instinkt. Po dobré večeři V Peci škodovka pokračovala do Prahy, kde následujícího dne zamířila na hever.

Motor i spojky se zdály být v pořádku, stejně jako zbytek hnacího řetězce. Vzhledem ke všudypřítomným kamenům na trase nijak nepřekvapilo zploštění výfukového potrubí včetně koncového dílu -,,hrnce“. Procházka neopomněl zpracovat chvalozpěv na Popular hned do několika listů, za pozornost stojí i poměrně kostrbatý sloh, který však nijak nesnižuje působivost popisu adrenalinových motoristických zážitků. V dobovém tisku ovšem nalézáme řadu podobných zpráv O jiných odvážlivcích, například zimní fotoreportáž – O výjezdu tentokrát ne roadsteru, ale polokabrioletu – Škody Popular hlubokým sněhem na Adolfovu, Davidovu a Medvědí boudu v Krkonoších.

Zdroj: Zdeněk Vacek – Škodovkou na Sněžku i kolem světa