Poruchy běžné, neočekávané a mimořádné

Kategorie: Retro knihovna

spravkarna-v-kapse

Zkušený jezdec je neustále připraven, že se ohlásí některá z těchto poruch, všedních a nepatrných:

1. Porucha pneumatiky: propíchnutí duše, porucha ventilku, řez do pláště. Opatřete si ochranné hřbety proti píchnutí, jež pochytají spoustu železa. Motocyklisté napnou uvnitř blatníků silný drát tak, aby byl asi dva centimetry nad hřbetem pláště. Takový lapač hřebíků se velmi osvědčuje, je-li dobře seřízen.

Do výzbroje vozidla patří náhradní kolo, ovšem spolehlivé, nebo alespoň náhradní duše a veliká vložka na řez pláště. Náhradní duši vozíme naplněnou, nebo velmi pečlivě sbalenou někde v měkkém okolí. V nářadí se zničí. Reservu doplňuje krabička ventilkových vložek, čepiček, záplaty a tuba lepidla. Prohlížejte hustilku a trubičku, pístek zasychá a trubička se láme. Je dobře, když se začátečník naučí doma v klidu snímati a nasazovati pláště a vyzkouší přitom vhodný druh snímacích pák. Jedeme-li ovšem se dvěma náhradními koly, pak se k této roztomilé manipulaci dostaneme jen velmi zřídka. Překvapení ovšem nejsou vyloučena! Motocykly vyžadují častějšího seřízení ložisek kol. Auta zase s oblibou ztrácejí diskové matky, jichž pár (mívají pro pravou a levou dvojici kol různý závit) vozíme v nářadí.

2. Karburace: Cestou se zásobujete neznámým palivem, velmi často nečistým. Smítko ucpe dirku v trysce (dýse), časem se ucpou sítka v čističích paliva, někdy i přívodné trubky. Zjistíte-li poruchu v přítoku paliva, vezte, že v 98% je příčinou nečistota, nebo populární »zavřený kohoutek«. Pro všechen případ se přesvědčíme, není-li prázdná nádržka. Pak teprve řádně otevřeme přítok, pročistíme trysky, sítka, popřípadě díly trubiček. Trochu nepříjemností způsobí palivo smísené s vodou, která se připletla při plnění za deště. Voda se usazuje na dně plovákové komory a musíte ji vysušiti hadrem. Motocyklisté si potrpí na zlomené přípojky přívodních trubiček. Ve většině případů ucpeme trhlinku mýdlem a ovineme isolační páskou. Trubičku zaletuje nejbližší dílna.

3. Zapalování: Máte-li v kapse zkoušeč svíček, přístrojek velmi levný a prospěšný, snadno zjistíte poruchu svíčky. Nechcete-li se s ní čistiti, vyměníte náhradní. Mějte v zásobě podložky pod svíčky, popřípadě azbestový provázek, je-li svíčková obruba potlučena. Vozte náhradní kabelové koncovky a další přípojky ke šroubu svíčky.

4. Mazání: Často vás překvapí skřípání per, pedálů, brzdových klíčů, tlumičů. Naplňte suché plochy co nejdříve mazadlem, než se »zakousnou natvrdo« a ohrozí jízdu. Nedostatek maziva v motoru, převodech, v řízení a v osách vozidla znamená nebezpečí prvého řádu.

5. Osvětlení: Poruch světla vynese za temné noci mnoho mrzutostí a ve městě sem tam i pokutu. Doplňte zásobu žárovek, pojistek, starejte se o akumulátor. Mějte v nářadí kus kabelu a isolační tkanice. Motocyklisty pronásleduje často ulomené uzemnění, zvláště v zimě. Veďte tedy dvoje, na různá místa rámu! Jakmile pozorujete, že svítivost žárovek stoupá a klesá podle otáček motoru, zastavte! Uzemnění se odpojilo. Žhnou-li žárovky slabým svitem, selhá-li starter, je vybita baterie!

6. Motocyklista očekává uvolnění spojky (klouže, snadno seřídíme, podle druhu stroje), přetržení bowdenu (vozíme náhradní lanko s posuvnými očky), přetržení řetězu (vozíme soupravu článků a spojku, popřípadě vyrážeč nýtů). Často se také rozladí různé páčky hlavně tím, že se uvolní bowdeny a spojovací tyčky zprostředkující práci brzd, karburace, předstihu a spojky. Vymezení vůle ve vidlici vyžaduje rovněž časté péče. Souhrn těchto nepříjemností představuje však obvyklou obsluhu stroje. Jen trochu zručný jezdec nepřijde tím do rozpaků.

7. Nesnadný start motoru: Tato porucha vystupuje v plné vážnosti teprve počátkem zimy. Jestliže motor vytrvale odmítá start, je příčinou vnitřní mechanický defekt, neboť seřízený motor musí naskočiti ihned, jakmile je překonán odpor zatuhlého oleje (ve válcích a ložiskách).

Uvedené skupiny poruch představují starosti, jimž se nevyhne nikdo, kdo chce říditi motorové vozidlo. Je zbytečno zlobiti se pro ně. Předejdeme jim pravidelnými prohlídkami a rozumnou jízdou. Pomoci dílny nevyžadují.

Čerpáno z knihy Motorová sedmikorunovka a www.slovnikceskeliteratury.cz