Poruchy vážnější

Kategorie: Retro knihovna

spravkarna-v-kapse

Dnešní dokonalé stroje, pokud neztratí pel mládí, jenom výjimkou se přihlásí vážnějším defektem, vyžadujícím násilného uvolnění poškozených součástek, strojové opravy, popřípadě výměny. Tyto tři zákroky charakterisují opravu, jež nutně vyžaduje dílnu. Zručný řidič, pokud má pomocné nástroje, provede opravu v garáži. Jinak je potřeba odborné správkárny.

Takovou nehodu představuje např. přetržený ventil, spálená spojka, prasklá spoj sidekaru apod.

PORUCHY MIMOŘÁDNÉ, SPECIELNÍ

Kdykoliv se poruší speciální výzbroj vozidla, dynamo, přerušovač a rozdělovač, cívka, starter, magnetka, akumulátor, elektrická houkačka, ukazatel, stírač a pod, svěřme opravu dílně elektrotechnické, neboť většina dílen těchto oprav sama neprovádí a poukazuje je odborníkům. Svého druhu péče vyžaduje ovšem také vozidlo havarované. Zmačkané blatníky svěříme autoklempíři, jenž se zároveň postará o proražený chladič. Karosárna a autolakovna přijdou na řadu nakonec. Řezy v pláštích svěřme dílně vulkanisační.

Motoristé ve velkých městech mohou použíti opraven továrních a velkých podniků, všestranně zařízených pro práce běžné, vážnější i specielní.

Čerpáno z knihy Motorová sedmikorunovka a www.slovnikceskeliteratury.cz